“kono michi ya / yuku hito nashi ni / aki no kure

No one
walks along this path
this autumn evening. ”

~Matsuo Bashō

Advertisements